หมวดหมู่ ประชากร (อยู่ระหว่างการปรับปรุงทั้งหมด)  - โครงสร้างประชากร
ตารางที่ 1.1
ชื่อตาราง จำนวนประชากร การเกิด และการตาย ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2536 - 2562  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 24 มกราคม 2563 13:58
เลือกข้อมูลสถิติสำหรับสร้างกราฟเส้น... ความเหมาะสมของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟต่างๆขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 
 
 
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมู่  ประชากร (อยู่ระหว่างการปรับปรุงทั้งหมด)