13 มิถุนายน 2567
บทความ

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะทูตและผู้แทนหน่วยงานของประเทศฝรั่งเศส  ในนิทรรศการและการประชุมภายใต้หัวข้อ “Towards a Sufficiency Economy: a New Ethical Paradigm for Sustainability. In Homage to the Philosophy on “Sufficiency Economy” by His Majesty the King Bhumibol Adulyadej”  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ไฟล์เอกสารประกอบคำบรรยาย)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);