13 มิถุนายน 2567
บทความ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdc.go.th
 
);